E-mail Destek
uimt2018@gmail.com
Sempozyum Konuları
 
--counter--

Sempozyum Konuları

Te´vîlâtü´l Kur´ân merkezinde İmam Mâtürîdî´nin

  • İlmî kaynakları
  • Kelâmî-felsefî, fıkhî görüşleri
  • Tefsir yöntemi (dil, kıraât vb)
  • Hadis ve rivayetleri ele alış tarzı,
  • Tasavvuf ve ahlâkî konulara yaklaşımı
  • İslâm mezhepleri ve diğer dinlere bakışı
  • Siyâsî meseleleri ele alışı
İmam Maturidi