E-mail Destek
uimt2018@gmail.com
Yazım Kuralları
 
--counter--
Yazım Kuralları

Yazım Kurallarıyla İlgili Bilgiler

̶  Dipnot ve kaynakçada İSAM yazım kuralları esas alınacaktır. (Link)

 ̶  Font: Times New Roman

 ̶  Satır Aralığı: 1,15

Tebliğlerde sırasıyla yer alması gerekenler (örnek mizanpaj):

1. Başlık

2. Yazar, kurum ve iletişim bilgileri

3. Öz (100-250 kelime)

4. Anahtar kelimeler (5-7 kelime)

5. İngilizce başlık

6. Abstract (100-250 kelime)

7. Keywords (5-7 kelime)

8. Tebliğ Metni

9. Kaynakça